logo

Bizim mətbəx sənətimiz 


Daxili siyasət, kollektivin daxilində olan münasibətlər, bu və ya digər qələbələr, səhvlər, nail olduqlarımız şeylər və xidmətlərimizin keyfiyyəti haqqında biz tam əminliklə danışa bilərik, lakin təchizatçı şirkətlər haqda nə deyə bilərik? Onların məhsullarının keyfiyyətini necə yoxlaya bilərik? Bu məsələni həll etmək üçün biz  fəaliyyətə başladığımız zaman təchizatçılarla münasibətlərə cavab verən xüsusi bölmə  təşkil etmişdik. İllər keçdikcə bu bölməyə yeni kadrlar gəldi, hansılar ki, indi öz işlərinin ustalarıdır. O bölmənin əməkdaşlarından hər biri təchizatçı tərəfindən istənilən qayda pozmasını vaxtında  aşkar etdikdə, lazımi ölçüləri görüb və maksimal dərəcədə mümkün olanı edirdirlər ki, bu hadisə təkrarlanmasın. Qeyd edək ki, biz yalnız yoxlanmış qida təchizatçılarıyla əməkdaşlıq edirik, bu isə öz növbəsində qidanın dəyişməz keyfiyyətinə zəmanət verir. Bu siyahıya yaxşı məhsul təchizi nəticəsində tanınan  məşhur təşkilatlar daxildir. Caspian Catering Service-in bu təşkilatların hər biri ilə isti münasibətlərdədir, lakin bu heç vaxt malların keyfiyyətiylə bağlı sərt kontrola təsir etmir!